Orava

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n listautumisanti

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.

Valitse luettelosta asuinmaasi:

Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Singapore, Yhdysvallat, Sveitsi

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore, Etelä-Afrikka ja Sveitsi. Listautumisantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien arvopaperimarkkinalain mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Takaisin etusivulle

Muut maat

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Singapore, Etelä-Afrikka ja Sveitsi. Tätä asiakirjaa tai arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

Orava Residential Real Estate Investment Trust Plc (“IPO”)

Important information

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and make confirmation of your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.

Please enter your country of residence:

Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa, United States

The IPO shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except solely in Finland, in order to register the shares or the IPO or for the general offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore , South Africa and Switzerland. The following documents, including the prospectus in accordance with the Finnish Securities Market Act, may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and it must not be copied in any way whatsoever. The company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. The company or the company’s representatives do not have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The company reserves the right to, in its sole discretion reject any type of share subscription, which the company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

Back to frontpage

Other Countries

Important: You must read the following before continuing. The following applies to the information following this page, and you are therefore advised to carefully read and approve the following before reading, accessing or making any other use of the following information.

The IPO shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except solely in Finland, in order to register the shares or the IPO or for the general offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa and Switzerland. This document or the prospectus in accordance with the Finnish Securities Market Act may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and it must not be copied in any way whatsoever. The company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. The company or the company’s representatives do not have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The company reserves the right to, in its sole discretion reject any type of share subscription, which the company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

In order to access the information related to the IPO, you must approve the following: