Talousinformaatio

Sijoittajakalenteri 2017

Osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja vuosikertomukset

Osavuosikatsaus 2016 Q3

Osavuosikatsaus 2016 Q3 – Esitys

Puolivuosikatsaus 2016

Puolivuosikatsaus 2016 – Esitys

Osavuosikatsaus 2016 Q1

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

AIEMMAT JULKAISUT

Tietoa osakkeesta

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OREIT.

Yhtiön omapääoma oli 30.9.2016 97 395 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 657 567 osakkeeseen, josta ulkona olevia osakkeita oli 9 144 844. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeenomistajat

Osingonmaksu vuona 2016

Osingonmaksu 2016

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset