Talousinformaatio

Sijoittajakalenteri 2017

Osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja vuosikertomukset

Puolivuosikatsaus 2017

Puolivuosikatsaus 2017 – Esitys

Osavuosikatsaus 2017 Q1

Osavuosikatsaus 2017 Q1 – esitys

Sijoitustoiminnan säännöt 22.3.2016

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

AIEMMAT JULKAISUT

Tietoa osakkeesta

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OREIT.

Yhtiön omapääoma oli 31.12.2016 97 007 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 657 567 osakkeeseen, josta ulkona olevia osakkeita oli 9 598 910. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeenomistajat

Osingonmaksu vuona 2017

Osingonmaksu 2017

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset