Talousinformaatio

Sijoittajakalenteri 2017

Osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja vuosikertomukset

Osavuosikatsaus 2017 Q1

Osavuosikatsaus 2017 Q1 – esitys

Sijoitustoiminnan säännöt 22.3.2016

2016

Vuosikertomus 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

AIEMMAT JULKAISUT

Tietoa osakkeesta

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OREIT.

Yhtiön omapääoma oli 31.12.2016 97 007 tuhatta euroa, ja se jakaantui 9 657 567 osakkeeseen, josta ulkona olevia osakkeita oli 9 598 910. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeenomistajat

Osingonmaksu vuona 2017

Osingonmaksu 2017

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset