7-10%
on Orava Asuntorahaston osinkotuottotavoite nettovarallisuudesta laskettuna. Olemme jakaneet ja pyrimme jatkossakin jakamaan osinkoa neljä kertaa vuodessa.
Orava Asuntorahasto on ensimmäinen suomalainen REIT-muotoinen kiinteistörahasto. Orava Asuntorahasto toimii kiinteistörahastolain mukaan ja Finanssivalvonta on hyväksynyt sen kiinteistösijoitustoiminnan säännöt. Orava Asuntorahasto sijoittaa suomalaisiin vuokra-asuntoihin ja sen oman pääoman tavoitetuotto on 10%. Asuntorahasto jakaa osinkoa neljä kertaa vuodessa.

Sijoitustoiminta

Orava Asuntorahasto on tuottohakuinen asuntorahasto, joka pyrkii hyödyntämään asuntomarkkinoilla suursijoittajille usein saavutettavissa olevaa tukkualennusta hankkimalla pääsääntöisesti kokonaisia kohteita. Asunnot myydään markkinoille yksitellen. Sijoituskohteet hajautetaan tavoitellun aluejakauman ja ikäjakauman mukaisesti. Yhtiön rahoitusstrategialla pyritään optimoimaan velan määrää kulloiseenkin korkotasoon ja markkinatilanteeseen sopivaksi. Yhtiön luototusaste pyritään pitämään 30 ja 60 prosentin välissä.

Asuntosalkku

Orava Asuntorahaston yli 1700 asuntoa sijaitsevat yli 100 kohteessa. Kohteet sijaitsevat sijoitusstrategian mukaisesti eri puolilla Suomea useammassa kuin 30 kaupungissa – markkina-arvolla mitattuna noin 40% Helsingin seudulla, noin 30 % suurissa kaupungeissa ja noin 30 % keskisuurissa kaupungeissa.

Talousinformaatio

Orava Asuntorahasto toimintaan vaikuttavat keskeisesti kiinteistörahastolain ja asunto-REIT:ien toimintaa sääntelevän veronhuojennuslain säännökset. Orava Asuntorahasto noudattaa kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja tekee osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja sen osakkeen kaupankäyntitunnus on OREIT