Orava Asuntorahasto on ensimmäinen suomalainen REIT-muotoinen kiinteistörahasto ja se toimii kiinteistörahastolain mukaan. Orava Asuntorahaston toiminnan hoitamisesta vastaa hallinnointiyhtiö Orava Rahastot, jolle on myönnetty vaihtoehtorahaston hoitajan toimilupa ja jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Orava Asuntorahasto sijoittaa suomalaisiin vuokra-asuntoihin ja sen oman pääoman tavoitetuotto on 10 % vuodessa. Osinkoa pyritään jakamaan neljä kertaa vuodessa ja osinkotuottotavoitteeksi on asetettu 7-10 % nettovarallisuudesta laskettuna. Orava Asuntorahaston osakkeet on listattu Helsingin Pörssin päälistalle.

Sijoittamista harkitsevan on syytä ottaa huomioon, että Orava Asuntorahaston osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Osinkoa ei välttämättä pystytä jakamaan tavoitellusti ja osakkeen markkinahinta Helsingin Pörssissä saattaa vaihdella huomattavasti asuntomarkkinatilanteen, sijoittajien odotusten, hinnan muodostukseen ja likviditeettiin liittyvien epävarmuustekijöiden, liiketoiminnan tuloksen ja kehityksen muutosten sekä liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden johdosta.

Sijoitustoiminta

Orava Asuntorahasto on tuottohakuinen asuntorahasto, joka pyrkii hyödyntämään asuntomarkkinoilla suursijoittajille usein saavutettavissa olevaa tukkualennusta hankkimalla pääsääntöisesti kokonaisia kohteita. Asunnot myydään markkinoille yksitellen. Sijoituskohteet hajautetaan tavoitellun aluejakauman ja ikäjakauman mukaisesti. Yhtiön rahoitusstrategialla pyritään optimoimaan velan määrää kulloiseenkin korkotasoon ja markkinatilanteeseen sopivaksi. Yhtiön luototusaste pyritään pitämään 30 ja 60 prosentin välissä.

Asuntosalkku

Orava Asuntorahaston yli 1600 asuntoa sijaitsevat yli 100 kohteessa. Kohteet sijaitsevat sijoitusstrategian mukaisesti eri puolilla Suomea useammassa kuin 30 kaupungissa – markkina-arvolla mitattuna noin 40% Helsingin seudulla, noin 29 % suurissa kaupungeissa ja noin 31 % keskisuurissa kaupungeissa.

Talousinformaatio

Orava Asuntorahasto toimintaan vaikuttavat keskeisesti kiinteistörahastolain ja asunto-REIT:ien toimintaa sääntelevän veronhuojennuslain säännökset. Orava Asuntorahasto noudattaa kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja tekee osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja sen osakkeen kaupankäyntitunnus on OREIT